Malinka

Pro teplické Mikrojesle Malinka jsme vytvořili originální vizuální styl určený hlavně těm nejmenším. Bylo důležité vymyslet systém zároveň funkční, snadno zapamatovatelný a pokud možno zábavný, proto jsme zvolili cestu pestře barevné ilustrace se snadno zapamatovatelnými postavičkami. Šest maskotů představuje šest pilířů filozofie školičky - Přátelské prostředí, Kontakt s přírodou, Verbální komunikace, Učení, Kultura a Pohyb. 

další projekt

Super Inductive System

Přejít na projekt

Zaujali jsme vás?

Pojďme společně realizovat vaše nápady

Kontaktujte nás